LIGA FitTenis

ZAPISY DO LIGI TENISA (Zima 2019/2020)

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Liga (wymagane)

Wybierz poziom zaawansowania (wymagane)

TABELA 

 

 

 

 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY  REGULAMINU

 1. Opłatę za uczestnictwo w lidze w wysokości 100 złotych należy uregulować przed rozegraniem pierwszego meczu w danej edycji – przelewem (w tytule liga) lub gotówka u Organizatorów.
 2. Każdy zawodnik może rozegrać maksymalnie 4 mecze w trakcie trwania edycji (opłata zawarta we wpisowym).
 3. Gramy zgodnie z poniższym harmonogramem  rozgrywek, co oznacza, że np. w terminie 1-6 (dzień m-ca) należy rozegrać lub przynajmniej umówić się (potwierdzić dostępność rywala i zarezerwować kort) na mecz ligowy. Oczywiście istnieje możliwość wcześniejszego rozegrania meczu/ -ów w lidze za obopólną zgodą przeciwnika/-ów.Zawodnik przypisany z parzystą liczbą porządkową w tabeli jest zobligowany do „wydzwonienia” przeciwnika w danym zakresie harmonogramu.
Terminy rozegrania/ umówienia się na mecz ligowy
1-6

dzień m-ca

7-12

dzień m-ca

13-18

dzień m-ca

19-24

dzień m-ca

25-30/31

dzień m-ca

2 – 5 5 – 3 3 – 1 1 – 4 4 – 2
3 – 4 1 – 2 4 – 5 2 – 3 5 – 1

4. Korty na mecze ligowe rozgrywane w tygodniu od godz. 17.00 – rezerwacja na 1,5h  w następujących przedziałach czasowych:             a) 16.30-18.00 b) 18.00-19.30 c) 19.30-21.00

5. Korty na mecze ligowe rozgrywane w tygodniu do godz. 17.00 oraz w weekendy – rezerwacja na 2h. 

6. Grupy 9-12 mogą rezerwować kort nr 4 na mecze ligowe.

7. Każda dodatkowa rezerwacja np. na dokończenie meczu lub czas wybiegający poza w/w rezerwacje jest dodatkowo płatny zgodnie z cennikiem zawartym na stronie.

8. Nierozegrane mecze (rezerwacje) nie przechodzą na kolejny miesiąc. Natomiast jeżeli Twoi rywale ligowi nie dysponują czasem, a Tobie pozostał do końca miesiąca np. 1 mecz to umawiasz się na sparing z innym ligowcem – challenge.

9. Nie rezerwujemy kortów z wyprzedzeniem, bez umówionego meczu!

10. Odwołać rezerwacje kortu należy z 24h wyprzedzeniem przez system. Jeżeli kort zostanie odwołany po tym terminie, to trzeba znaleźć innych uczestników którzy skorzystają z tej rezerwacji, w przeciwnym wypadku rezerwacja przepada, a mecz uznajemy jako rozegrany (0 punktów).

11. W celu usprawnienia komunikacji miedzy ligowcami używamy WhatsApp (proszę zainstaluj!). Dodatkowo prowadzimy zamkniętą grupę na Fb -> Liga FitTenis 2019.

12. Oficjalnymi piłkami ligi są Black Code Unlimited, dostępne u Organizatorów w cenie 25zł/puszka.

STARTUJEMY !!!

 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN

Ligi Tenisa Ziemnego FitTenis

Korty FitTenis ul. Macedońska 11

Sezon 2019

 1. Miejsce i termin rozgrywek

Rozgrywki rozpoczynają się z dniem 13.04 i kończą się 30.09.2019 roku – 5 edycji:

 • 1 edycja 13.04 – 31.05
 • 2 edycja 01.06 – 30.06
 • 3 edycja 01.07 – 31.07
 • 4 edycja 01. 08 – 31.08
 • 5 edycja 01.09 – 30.09

Liga Tenisa Ziemnego FitTenis to inicjatywa niezależna, miejscem rozgrywania spotkań ligowych są korty FitTenis ul. Macedońska 11. Opłata za rozegranie jednej edycji wynosi 100 zł (płatne z góry przed rozpoczęciem danej edycji) – jest to całkowity koszt rozegrania 4-rech meczów (rezerwacja max. 1,5h lub 2 h na każdy mecz). Ewentualne koszty dodatkowych rezerwacji należy uiścić u Organizatorów po zakończeniu spotkania.

Organizatorzy przygotowali promocyjną cenę piłek dla uczestników Ligi – 25 zl.

 1. Uczestnictwo

W Lidze udział może wziąć każda osoba, która zaakceptuje regulamin Ligi i uiści opłatę za edycję w wysokości 100 złotych – przelewem (w tytule liga singlowa) lub bezpośrednio u Organizatorów rozgrywek, najpóźniej przed rozegraniem pierwszego meczu w danej edycji.

Każdy startuje na własną odpowiedzialność i w razie kontuzji lub wypadku nie będzie rościć żadnych pretensji do Organizatorów.

O udziale w rozgrywkach Ligi decyduje kolejność zgłoszeń, poziom zaawansowania oraz opłacenie w/w kwoty.

Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych oraz numeru telefonu kontaktowego*.

Każdy z uczestników ma prawo rezygnacji z udziału w rozgrywkach Ligi w dowolnym momencie. Jeśli zrobi to przed rozegraniem połowy spotkań – jego wyniki zostaną anulowane, a w kolejnych kolejkach jego przeciwnicy będą pauzować. Jeśli zrobi to po rozegraniu połowy spotkań – zostanie sklasyfikowany, ale wszystkie kolejne mecze zostaną zweryfikowane jako walkowery dla przeciwników.

 1. Sposób przeprowadzenia rozgrywek

Przed rozpoczęciem każdej edycji rozgrywek Organizatorzy podadzą do wiadomości tabele poszczególnych lig.

Każdy z zawodników rozegra max. 4 mecze w danej edycji Ligi. Na rozegranie każdego meczu jest przeznaczona rezerwacja kortu 1,5 lub 2h. Przy stanie 1:1 w setach i jeżeli  do końca rezerwacji zostanie mniej niż 15 min, to ostatni set będzie rozgrywany jako super tie-break do 10 wygranych punktów.

Terminy spotkań. Uczestnicy ustalają między sobą dogodny termin i godzinę rozegrania spotkania, a następnie rezerwują kort.  Aby przełożyć spotkanie konieczne jest poinformowanie swojego przeciwnika najpóźniej 48 h przed ustalonym meczem i odrezerwowanie kortu 48 h przed  ustalonym meczem o czym należy poinformować Organizatorów.

W przypadku niemożności rozegrania meczu danej edycji Ligi zawodnicy muszą rozegrać spotkanie obligatoryjnie ostatniego dnia danej edycji. Jeśli tego nie uczynią obaj w danej edycji otrzymują 0 punktów.

Mecze ligowe rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy stanie 6:6 w secie rozgrywany jest tie-break do 7 punktów. W przypadku stanu 1:1 w setach, o wygranej decyduje trzecia partia, rozgrywana tak jak dwie poprzednie. Niezwłocznie po zakończonym meczu ZWYCIĘZCA powinien podać Organizatorom dokładny wynik. W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany ze względu na złe warunki atmosferyczne, zawodnicy mają obowiązek dokończyć go w możliwie najkrótszym czasie.

Po zakończeniu meczu ligowego obowiązkiem zwycięzcy jest wysłanie wyniku SMS’em do Organizatorów.

 1. Tabela i zasady punktacji
 • Za zwycięstwo 2:0 w setach zawodnik otrzymuje 5 punktów.
 • Za zwycięstwo 2:1 w setach zawodnik otrzymuje 4 punkty.
 • Za przegraną 1:2 w setach zawodnik otrzymuje 2 punkty.
 • Za porażkę 0:2 zawodnik otrzymuje 1 punkt.
 • Za oddanie meczu walkowerem 0 punktów.

O miejscach w tabeli decydują kolejno:

 • poziom zaawansowania tenisowego
 • ilość zdobytych dużych punktów
 • stosunek setów zdobytych do straconych
 • wynik bezpośredniego spotkania
 • stosunek gemów zdobytych do straconych

O przypisaniu zawodników do poszczególnych grup (awans/ spadek) w kolejnej edycji decydują powyższe warunki.

 1. Sędziowanie

Zawodnicy sami sędziują mecze, mają również prawo do wyznaczenia za obopólną zgodą dodatkowej osoby do sędziowania meczu lub rozstrzygania kwestii spornych. W trakcie trwania meczu kwestie sporne powinny być rozstrzygane w atmosferze fair play (gdy zawodnicy nie są do końca pewni czy piłka była autowa czy nie, zaleca się powtórzenie punktu).

 1. Nagrody

Trzech najlepszych zawodników rozgrywek Ligi Tenisa Ziemnego na Kortach FitTenis otrzyma drobne upominki rzeczowe.

Oficjalne zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się po rozegraniu ostatniej kolejki 5 edycji  ligowej w terminie ustalonym przez Organizatorów.

 1. Inne

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji i ewentualnej zmiany niniejszego regulaminu.

Organizatorzy

* Uczestnictwo w Lidze FitTenis jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych osobowych (imię i nazwisko, nr telefonu w tabeli na stronie).

Komentarze są wyłączone.