Regulamin Liga

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN

Liga Tenisa Ziemnego FitTenis – sezon letni 2020

CEL LIGI: Celem Ligi jest propagowanie i rozwój tenisa ziemnego we Wrocławiu.

 1. TERMINY ROZGRYWEK

Rozgrywki rozpoczynają się z dniem 4.05.2020 i kończą się 8.10.2020 – 5 Edycji:

 • Edycja I (4.05 – 5.06)
 • Edycja II (6.06 – 12.07)
 • Edycja III (13.07 – 14.08)
 • Edycja IV (15.08 – 16.09)
 • Edycja V (17.09 – 18.10)
 1. MIEJSCE ROZGRYWEK

Miejscem rozgrywania spotkań ligowych są korty FitTenis ul. Macedońska 11.

*W edycji III (13.07 – 14.08) gramy na dowolnych kortach na terenie Wrocławia.

 1. SYSTEM ROZGRYWEK

Przed rozpoczęciem każdej edycji Organizatorzy podadzą do wiadomości tabele poszczególnych lig.

Gramy w grupach 4-6 osobowych (każdy z każdym), a każdy z zawodników rozegra max. 4-5 meczów w ciągu trwania danej edycji. Priorytetem dla Organizatorów jest dążenie do tego, aby w każdej grupie była optymalna liczba 5 uczestników (4 mecze/ edycja).

Mecze ligowe rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy stanie 6:6 w secie rozgrywany jest tie-break do 7 punktów. W przypadku stanu 1:1 w setach, o wygranej decyduje trzecia partia, rozgrywana jako super tie-break do 10 wygranych punktów.

Po zakończeniu meczu ligowego obowiązkiem zwycięzcy jest wysłanie wyniku SMS’em do Organizatorów

 1. HARMONOGRAM ROZGRYWEK

Terminy zagrania/ umówienia się na mecz ligowy

1-6
dzień miesiąca
7-12
dzień miesiąca
13-18
dzień miesiąca
19-24
dzień miesiąca

25-30/31
dzień miesiąca

2 – 5

5 – 3 3 – 1 1 – 4

4 – 2

3 – 4 1 – 2 4 – 5 2 – 3

5 – 1

Zawodnicy mają obowiązek rozgrywania meczów ligowych zgodnie z harmonogramem podanym przez Organizatorów na początku każdej edycji. Terminy rozegrania meczów podanych w harmonogramie nie mogą zostać przekroczone.

Terminy spotkań

Uczestnicy ustalają między sobą dogodny termin i godzinę rozegrania spotkania, a następnie rezerwują kort.  Aby przełożyć spotkanie konieczne jest poinformowanie swojego przeciwnika najpóźniej 24 h przed ustalonym meczem.

Mecze w ramach ligi odbywają się tylko i wyłącznie na kortach FitTenis przy ul. Macedońskiej 11 we Wrocławiu, chyba że oboje z grających zgodzą się na rozegranie meczu na innym obiekcie – opłata za rezerwacje we własnym zakresie.

Mecze rozgrywane są nowymi piłkami (zawodnicy przynoszą na mecz nowe piłki) chyba, że obie wyrażą zgodę na grę piłkami używanymi. Gramy zawsze minimum trzema piłkami. Losujemy, czyimi piłkami rozegrany będzie mecz.

Na rozegranie każdego meczu jest przeznaczona rezerwacja 2h lub dłuższa w zależności od preferencji obu zawodników.

W przypadku nierozegranie meczu zgodnie z planem gier bądź niepodanie wyniku meczu bezpośrednio po meczu skutkuje brakiem punktów dla obu graczy.

 1. UCZESTNICTWO

W lidze udział może wziąć każda osoba, która zaakceptuje regulamin i opłaci wpisowe w wysokości 50 złotych . Dodatkowo opłata za rozegranie jednej edycji wynosi 100 zł (kwota obejmuje 4 rezerwacje kortu) płatne przelewem przed rozpoczęciem danej edycji. Jest to całkowity koszt rozegrania 4-rech meczów (rezerwacja max.2h na każdy mecz). Opłatę za dodatkowe rezerwacje kortu zawodnicy ponoszą po połowie i uiszczają ją niezwłocznie przed lub po zakończeniu spotkania.

Brak terminowego opłacenia wpisowego lub udziału w edycji może skutkować zamrożeniem konta i/lub wykluczeniem z rozgrywek.

W przypadku rezygnacji z udziału w lidze, a następnie chęci uczestnictwa w kolejnej edycji wymagane będzie ponowne opłacenie wpisowego 50 zł. Natomiast o przypisaniu do grupy ligowej decyduje Organizator ligii.

Każdy startuje na własną odpowiedzialność i w razie kontuzji lub wypadku nie będzie rościć żadnych pretensji do Organizatorów.

O udziale w rozgrywkach Ligi decyduje kolejność zgłoszeń, poziom zaawansowania oraz opłacenie w/w kwot.

Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w tym numeru telefonu kontaktowego ma potrzeby organizacji rozgrywek ligowych.

 1. TABELA I ZASADY PUNKTACJI

Osoba, która nie rozegra co najmniej dwóch meczów w trakcie trwania edycji (dwa walkowery) nie zostanie dopuszczona do kolejnej rundy rozgrywek.

Punktacja

 • Za zwycięstwo 2:0 w setach zawodnik otrzymuje 5 punktów.
 • Za zwycięstwo 2:1 w setach zawodnik otrzymuje 4 punkty.
 • Za przegraną 1:2 w setach zawodnik otrzymuje 2 punkty.
 • Za porażkę 0:2 zawodnik otrzymuje 1 punkt.
 • Za oddanie meczu walkowerem 0 punktów.

O miejscach w tabeli decydują kolejno:

 • poziom zaawansowania tenisowego
 • ilość zdobytych dużych punktów
 • stosunek setów zdobytych do straconych
 • stosunek gemów zdobytych do straconych
 • wynik bezpośredniego spotkania
 • ilość rozegranych meczów

Awans/ spadek/ utrzymanie (rozstawienia zawodników w grupach dokonują Organizatorzy)

Zawodnicy zmieniają miejsca w grupach po zakończeniu każdej edycji. Dwóch najlepszych zawodników w grupie awansuje do grupy wyższej, osoba na trzecim miejscu w grupie – utrzymanie, a osoby, które zajęły dwa ostatnie miejsca spada do grupy niższej.

Każdy z uczestników ma prawo rezygnacji z udziału w rozgrywkach Ligi w dowolnym momencie, a jego mecze z jego udziałem rozstrzygane są walkowerem 0:2 (0/6 0/6) na korzyść przeciwnika łącznie z już rozegranymi meczami.

 1. SĘDZIOWANIE

Zawodnicy sami sędziują mecze, mają również prawo do wyznaczenia za obopólną zgodą dodatkowej osoby do sędziowania meczu lub rozstrzygania kwestii spornych. W trakcie trwania meczu kwestie sporne powinny być rozstrzygane w atmosferze fair play (gdy zawodnicy nie są do końca pewni czy piłka była autowa czy nie, zaleca się powtórzenie punktu).

 1. NAGRODY

Trzech najlepszych zawodników rozgrywek Ligi Tenisa Ziemnego w sezonie zimowym otrzyma następujące nagrody:

I MIEJSCE -> darmowy udział w I Edycji sezonu zimowego + 2h darmowej rezerwacji kortu w tygodniu do godz. 16.00 lub w weekend na kortach FitTenis

II MIEJSCE -> 50% zniżki w I Edycji sezonu zimowego + 2h darmowej rezerwacji kortu w tygodniu do godz. 16.00 lub w weekend na kortach FitTenis

III MIEJSCE -> 2h darmowej rezerwacji kortu w tygodniu do godz. 16.00 lub w weekend na kortach FitTenis

 1. INNE

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji i ewentualnej zmiany niniejszego regulaminu.

Tabele wyników z bieżącym stanem gier są dostępne na www.fittenis.pl (zakładka liga),

Kontakt z uczestnikami ligi na facebook’u -> Liga Fittenis

Organizatorzy

Komentarze są wyłączone.