Regulamin turnieje

CYKL TURNIEJÓW LETNICH FITTENIS 2020

Cel

Celem cyklu turniejów FitTenis jest upowszechnianie tenisa ziemnego, organizowany w celu zachęcenia tenisistów-amatorów (niezgłoszonych wcześniej do rozgrywek PZT) do aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz rywalizacji w duchu fair play.

Organizator

Akademia Tenisa FitTenis

Miejsce

Ul. Macedońska 11, 51-113 Wrocław

Termin turniejów:

Turnieje będą odbywać się 2 x w miesiącu (Maj – Wrzesień).

* Organizator zastrzega dla siebie prawo do zmiany terminu/ ilości turniejów

Wpisowe

Wpisowe za każdy turniej wynosi 60 zł.

W przypadku zagrania w min 4 turniejach – rabat 10 zł.

Zgłoszenia do turniejów  

Zgłoszenia przyjmuje Maria Braniecka (535 535 351) lub pod adresem e-mail: biuro@fittenis.pl

System rozgrywania turniejów

Turnieje będą rozgrywane różnymi formułami (na czas, w grupach, drabinka, Round Robin). W zależności od ilości uczestników organizator może modyfikować system rozgrywek w celu zoptymalizowania przebiegu turnieju.

System rozgrywania meczów 

zależy od liczby zgłoszonych uczestników. Mecze rozgrywane będą do określonej ilości gemów, większej ilości gemów, wygranego seta lub na czas. Gemy będą rozgrywane z przewagami.

Zasady punktacji meczów

Za każdy wygrany mecz zwycięzca otrzymuje 2 pkt., za remis 1 pkt, a za przegraną 0 pkt.

Zasady klasyfikacji w turniejach

O kolejności w danym turnieju decyduje:

  • ilość wygranych meczów
  • ilość zdobytych punktów za wygrane mecze (wygrana = 2 pkt., remis = 1 pkt, przegrana = 0 pkt)
  • wynik bezpośredniego spotkania
  • stosunek setów zdobytych do straconych
  • stosunek gemów zdobytych do straconych
  • ilość rozegranych meczów

System naliczania punktów rankingowych

1 miejsce – 100 pkt  

2 miejsce – 80 pkt  

3 miejsce – 64 pkt  

4 miejsce – 48 pkt  

5 miejsce – 32 pkt  

6 miejsce – 24 pkt  

7 miejsce – 18 pkt  

8 miejsce – 16 pkt  

9 miejsce – 14 pkt  

10 miejsce – 12 pkt 

Ogłoszenie wyników

Wyniki będą ogłaszane bezpośrednio po turniejach oraz na stronie internetowej www.fittenis.pl i na naszym funpage: www.facebook.com/fittenis

Lista osób, która zakwalifikuje się do turnieju MASTERS zostanie także ogłoszona na stronie www.fittenis.pl

Kwalifikacja do turnieju MASTERS

Uczestnicy będą otrzymywać za udział w każdym z turniejów punkty rankingowe w zależności od zajętego miejsca. Aby być zakwalifikowanym do turnieju Masters trzeba zagrać minimum 4ry turnieje. W przypadku remisu o kolejności w rankingu decyduje bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy zawodnikami w całym cyklu. Gdy bilans bezpośrednich meczów jest równy, o kolejności w rankingu decyduje ilość wygranych setów, a następnie gemów pomiędzy zawodnikami.

Na zakończenie sezonu, zorganizowany będzie turniej Masters dla ośmiu najwyżej sklasyfikowanych zawodników.

W przypadku braku możliwości udziału osób zakwalifikowanych do turnieju MASTERS, zastępują je kolejne osoby z największą ilością punktów rankingowych.

* Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania „dzikiej karty” zawodnikowi/zawodniczce, którzy brali udział przynajmniej w 4 turniejach.

Nagrody

Za poszczególny turniej: 1, 2 i 3 miejsce vouchery i nagrody rzeczowe.

Na koniec cyklu w turnieju MASTERS:

I miejsce: Puchar + voucher 150 zł na zakup sprzętu w sklepie online +150zl voucher Fittenis

2 miejsce: Puchar + voucher 100 zł na zakup sprzętu w sklepie online + 100 zł voucher FIttenis

3 miejsce: puchar + voucher 50 zł na zakup sprzętu w sklepie online + 50 voucher Fittenis 

* Spośród zawodników, którzy wzięli udział w największej ilości turniejów rozlosowana zostanie nagroda specjalna.

Pozostałe sprawy 

  • organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia przez uczestników w trakcie trwania turnieju
  • każdy uczestnik ma obowiązek grania według zasady fair play
  • o rozstawieniu w danym turnieju decyduje ranking danego cyklu (jeśli jest to pierwszy turniej, to brany jest pod uwagę ranking z poprzedniego cyklu); o ostatecznym rozstawieniu decyduje organizator
  • opłata wpisowego i zapisanie się do turnieju jest równoznaczne z całkowitą akceptacją regulaminu zarówno przez uczestnika jak i jego opiekunów i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

Komentarze są wyłączone.