FitTenis – Akademia Tenisa Ziemnego

logo

Instrukcja dla ligowców

Instrukcja dla ligowców

1. Jak założyć profil klienta?

Profil klienta należy założyć w naszym systemie rezerwacyjnym, KLIKNIJ TUTAJ

Sprawdź czy email rejestracyjny nie trafił przypadkiem do SPAMu.

Następnie w celu utworzenia profilu zawodnika na naszym koncie, klikamy zakładkę “Utwórz profil zawodnika” w menu po lewej stronie.

Wypełniamy nasze dane i klikamy zielony przycisk “Zapisz” w prawym górnym rogu.

Po tym uzyskamy pełny dostęp do naszego profilu ligowego.

Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w tym numeru telefonu kontaktowego ma potrzeby organizacji rozgrywek ligowych.

2. Jak wziąć udział w lidze?

Aby uczestniczyć w lidze należy zaakceptować regulamin (przy zakładaniu profilu klienta) oraz opłacić wpisowe, które wynosi 100 zł. 

Po spełnieniu tych wymagań Organizator przypisuje uczestników do grup wg poziomów zaawansowania.

3. Jak wygląda system rozgrywek?

 • Liga jest rozgrywana w formacie miesięcznych edycji – gramy w grup 5-osobowych, co daje możliwość rozegrania 4 meczów (w ciągu miesiąca) dla każdego uczestnika.
 • Grupy są ułożone według poziomów zaawansowania graczy
 • Zawodnicy zmieniają miejsca w grupach po zakończeniu każdej edycji. Dwóch najlepszych zawodników w grupie awansuje do grupy wyższej, osoba na trzecim miejscu w grupie – utrzymanie, a osoby, które zajęły dwa ostatnie miejsca spada do grupy niższej.

4. Jak umawiać się na mecze ligowe?

Gracze umawiają się we własnym zakresie na rozegranie meczu w postaci 2-godzinnej rezerwacji kortu w dogodnym dla siebie terminie.

Numery telefonów do uczestników swojej grupy ligowej znajdziesz w profilu klienta -> zakładka Moja Liga.

Dodatkowo w celu usprawnienia komunikacji utworzona jest grupa na What’s App dla każdej ligi osobno.

5. Jak zarezerwować kort?

Kort na mecze ligowe rezerwujemy przez system w swoim profilu klienta. Dokonując rezerwacji należy ściśle trzymać się godzin wyznaczonych do rozgrywania meczów ligowych.

Korty na mecze ligowe rozgrywane w tygodniu w godzinach popołudniowych rezerwujemy w następujących przedziałach czasowych:

 • 15:00 – 17:00
 • 17:00 – 19:00
 • 19:00 – 21:00
 • 21:00 – 23:00

Korty na mecze ligowe rozgrywane w tygodniu do godz. 17:00 oraz w weekendy – rezerwujemy dowolnie

6. Odwołanie meczu/ rezerwacji

 • Aby przełożyć spotkanie konieczne jest poinformowanie swojego przeciwnika najpóźniej 24h przed ustalonym meczem.
 • Odwołać rezerwację kortu należy najpóźniej z 24h wyprzedzeniem przez system. Jeżeli kort zostanie odwołany po tym terminie, to trzeba znaleźć innych uczestników ligi którzy skorzystają z tej rezerwacji, w przeciwnym wypadku rezerwacja przepada, a mecz uznajemy jako rozegrany (0 punktów).

7. Miejsce rozgrywek

Mecze w ramach ligi odbywają się tylko i wyłącznie na kortach FitTenis przy ul. Macedońskiej 11 we Wrocławiu, chyba że graczezgodzą się na rozegranie meczu na innym obiekcie – opłata za rezerwację we własnym zakresie.

8. Punktacja meczów

Mecz jest rozgrywany do wygrania 2 setów.

 • Za zwycięstwo 2:0 w setach zawodnik otrzymuje 5 punktów.
 • Za zwycięstwo 2:1 w setach zawodnik otrzymuje 4 punkty.
 • Za przegraną 1:2 w setach zawodnik otrzymuje 2 punkty.
 • Za porażkę 0:2 zawodnik otrzymuje 1 punkt.
 • Za oddanie meczu walkowerem 0 punktów.
 • W przypadku walkowera wpisujemy 2:0 (6/0 6/0) (wygrywający 5 punktów, poddający 0 punktów).
 • W przypadku krecza wpisujemy 2:0 (6/0 6/0) (wygrywający 5 punktów, poddający 1 punkt).
 • Nierozegranie meczu zgodnie z planem gier bądź nie podanie wyniku meczu do końca trwania edycji, skutkuje brakiem punktów dla obu graczy.

9. Uczestnictwo

W lidze udział może wziąć każda osoba, która zaakceptuje regulamin i opłaci wpisowe w wysokości 50 złotych. Dodatkowo opłata za rozegranie jednej edycji wynosi 200 zł (kwota obejmuje 4 rezerwacje kortu) płatne przelewem przed rozpoczęciem danej edycji. Jest to całkowity koszt rozegrania 4-rech meczów (rezerwacja max.2h na każdy mecz). Opłatę za dodatkowe rezerwacje kortu zawodnicy ponoszą po połowie i uiszczają ją niezwłocznie przed lub po zakończeniu spotkania.

Brak terminowego opłacenia wpisowego lub udziału w edycji może skutkować zamrożeniem konta i/lub wykluczeniem z rozgrywek.

W przypadku rezygnacji z udziału w lidze, a następnie chęci uczestnictwa w kolejnej edycji wymagane będzie ponowne opłacenie wpisowego 50 zł. Natomiast o przypisaniu do grupy ligowej decyduje Organizator ligii.

Każdy startuje na własną odpowiedzialność i w razie kontuzji lub wypadku nie będzie rościć żadnych pretensji do Organizatorów.

O udziale w rozgrywkach Ligi decyduje kolejność zgłoszeń, poziom zaawansowania oraz opłacenie w/w kwot.

Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w tym numeru telefonu kontaktowego ma potrzeby organizacji rozgrywek ligowych.