FitTenis – Akademia Tenisa Ziemnego

logo

Regulamin ligi - sezon zimowy

Celem Ligi jest propagowanie i rozwój tenisa ziemnego we Wrocławiu.

1. Terminy rozgrywek

Rozgrywki rozpoczynają się z dniem 1.10 i kończą się 30.04:

 • Edycja I (1.10 – 31.10)
 • Edycja II (1.11 – 30.11)
 • Edycja III (1.12 – 31.12)
 • Edycja IV (1.01 – 31.01)
 • Edycja V (1.02 – 28.02)
 • Edycja VI (1.03 – 31.03)
 • Edycja VII (1.04 – 30.04)

2. Miejsce rozgrywek

Miejscem rozgrywania spotkań ligowych są korty FitTenis ul. Macedońska 11.

3. System rozgrywek

Przed rozpoczęciem każdej edycji Organizatorzy podadzą do wiadomości tabele poszczególnych lig.

Gramy w grupach 5-osobowych (każdy z każdym), a każdy z zawodników rozegra max. 4-5 meczów w ciągu trwania danej edycji. Priorytetem dla Organizatorów jest dążenie do tego, aby w każdej grupie była optymalna liczba 5 uczestników (4 mecze/ edycja).

Mecze ligowe rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy stanie 6:6 w secie rozgrywany jest tie-break do 7 punktów. W przypadku stanu 1:1 w setach, o wygranej decyduje trzecia partia, rozgrywana jako super tie-break do 10 wygranych punktów.

Po zakończeniu meczu ligowego obowiązkiem zawodników jest wprowadzenie wyniku oraz jego zatwierdzenie w systemie na www.fittenis.pl (zakładka Logowanie).

4. Harmonogram rozgrywek

Terminy zagrania / umówienia się na mecz ligowy

Terminy zagrania / umówienia się na mecz ligowy

Zawodnicy mają obowiązek rozgrywania meczów ligowych zgodnie z harmonogramem podanym przez Organizatorów na początku każdej edycji. Terminy rozegrania meczów podanych w harmonogramie nie mogą zostać przekroczone.

Terminy spotkań

Uczestnicy ustalają między sobą dogodny termin i godzinę rozegrania spotkania, a następnie rezerwują kort. Aby przełożyć spotkanie konieczne jest poinformowanie swojego przeciwnika najpóźniej 24 h przed ustalonym meczem.

Mecze w ramach ligi odbywają się tylko i wyłącznie na kortach FitTenis przy ul. Macedońskiej 11 we Wrocławiu, chyba że oboje z grających zgodzą się na rozegranie meczu na innym obiekcie – opłata za rezerwacje we własnym zakresie.

Mecze rozgrywane są nowymi piłkami (zawodnicy przynoszą na mecz nowe piłki) chyba, że obie wyrażą zgodę na grę piłkami używanymi. Gramy zawsze minimum trzema piłkami. Losujemy, czyimi piłkami rozegrany będzie mecz.

Na rozegranie każdego meczu jest przeznaczona rezerwacja 2h lub dłuższa w zależności od preferencji obu zawodników.

W przypadku nierozegranie meczu zgodnie z planem gier bądź niepodanie wyniku meczu bezpośrednio po meczu skutkuje brakiem punktów dla obu graczy.

Dostępność kortów

Korty rezerwujemy (w dogodnym dla obu stron terminie) po zalogowaniu sie do profilu klienta. KLIKNIJ TUTAJ

Na rozegranie każdego meczu jest przeznaczona rezerwacja 2h.

Korty na mecze ligowe rozgrywane w tygodniu w godzinach popołudniowych rezerwujemy w następujących przedziałach czasowych:

 • 15.00-17.00
 • 17.00 – 19.00
 • 19.00-21.00
 • 21.00-23.00

Korty na mecze ligowe rozgrywane w tygodniu do godz. 17.00 oraz w weekendy – rezerwujemy dowolnie.

Każda dodatkowa rezerwacja np. na dokończenie meczu lub czas wybiegający poza w/w rezerwacje jest dodatkowo płatny zgodnie z cennikiem zawartym na stronie.

Odwołać rezerwacje kortu należy najpóżniej z 24h wyprzedzeniem przez system. Jeżeli kort zostanie odwołany po tym terminie, to trzeba znaleźć innych uczestników ligi którzy skorzystają z tej rezerwacji, w przeciwnym wypadku rezerwacja przepada, a mecz uznajemy jako rozegrany (0 punktów).

 

We wtorek, czwartek, piątek i weekendy w godz. 6.00-23.00 całkowicie dostępne będą oba korty dla ligowców.

5. Uczestnictwo

W lidze udział może wziąć każda osoba, która zaakceptuje regulamin i opłaci wpisowe w wysokości 50 złotych . Dodatkowo opłata za rozegranie jednej edycji wynosi 300 zł płatne przelewem przed rozpoczęciem danej edycji. Jest to całkowity koszt rozegrania 4-rech meczów (rezerwacja max.2h na każdy mecz). Opłatę za dodatkowe rezerwacje kortu zawodnicy ponoszą po połowie i uiszczają ją niezwłocznie przed lub po zakończeniu spotkania.

Brak terminowego opłacenia wpisowego lub udziału w edycji może skutkować zamrożeniem konta i/lub wykluczeniem z rozgrywek.

W przypadku rezygnacji z udziału w lidze, a następnie chęci uczestnictwa w kolejnej edycji wymagane będzie ponowne opłacenie wpisowego 50 zł. Natomiast o przypisaniu do grupy ligowej decyduje Organizator ligii.

Każdy startuje na własną odpowiedzialność i w razie kontuzji lub wypadku nie będzie rościć żadnych pretensji do Organizatorów.

O udziale w rozgrywkach Ligi decyduje kolejność zgłoszeń, poziom zaawansowania oraz opłacenie w/w kwot.

Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w tym numeru telefonu kontaktowego ma potrzeby organizacji rozgrywek ligowych.

6. Tabela i zasady punktacji

Osoba, która nie rozegra co najmniej dwóch meczów w trakcie trwania edycji (dwa walkowery) nie zostanie dopuszczona do kolejnej rundy rozgrywek.

Punktacja

 • Za zwycięstwo 2:0 w setach zawodnik otrzymuje 5 punktów.
 • Za zwycięstwo 2:1 w setach zawodnik otrzymuje 4 punkty.
 • Za przegraną 1:2 w setach zawodnik otrzymuje 2 punkty.
 • Za porażkę 0:2 zawodnik otrzymuje 1 punkt.
 • Za oddanie meczu walkowerem 0 punktów.

O miejscach w tabeli decydują kolejno:

 • Poziom zaawansowania tenisowego
 • Ilość zdobytych dużych punktów
 • Stosunek setów zdobytych do straconych
 • Stosunek gemów zdobytych do straconych
 • Wynik bezpośredniego spotkania
 • Ilość rozegranych meczów

W przypadku nierozegranie meczu zgodnie z planem gier bądź niepodanie wyniku meczu bezpośrednio po meczu skutkuje brakiem punktów dla obu graczy.

W przypadku walkowera wpisujemy 2:0 (6/0 6/0) (wygrywający 5 punktów, poddający 0 punktów).

W przypadku krecza wpisujemy 2:0 (6/0 6/0) (wygrywający 5 punktów, poddający 1 punkt).

Awans/ spadek/ utrzymanie (rozstawienia zawodników w grupach dokonują Organizatorzy)

Zawodnicy zmieniają miejsca w grupach po zakończeniu każdej edycji. Dwóch najlepszych zawodników w grupie awansuje do grupy wyższej, osoba na trzecim miejscu w grupie – utrzymanie, a osoby, które zajęły dwa ostatnie miejsca spada do grupy niższej.

Każdy z uczestników ma prawo rezygnacji z udziału w rozgrywkach Ligi w dowolnym momencie, a jego mecze z jego udziałem rozstrzygane są walkowerem 0:2 (0/6 0/6) na korzyść przeciwnika łącznie z już rozegranymi meczami.

RANKING (Przelicznik – od 20 jednostek x ilość punktów w lidze):

 • Dla 1 Ligi -> Ilość pkt zgromadzonych * 20
 • Dla 2 Ligi -> Ilość pkt zgromadzonych * 19
 • Dla 3 Ligi -> Ilość pkt zgromadzonych * 18
 • itd.

7. Sędziowanie

Zawodnicy sami sędziują mecze, mają również prawo do wyznaczenia za obopólną zgodą dodatkowej osoby do sędziowania meczu lub rozstrzygania kwestii spornych. W trakcie trwania meczu kwestie sporne powinny być rozstrzygane w atmosferze fair play (gdy zawodnicy nie są do końca pewni czy piłka była autowa czy nie, zaleca się powtórzenie punktu).

8. Nagrody

Trzech najlepszych zawodników rozgrywek Ligi Tenisa Ziemnego w sezonie letnim* otrzyma puchary.

9. Inne

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji i ewentualnej zmiany niniejszego regulaminu.

Tabele wyników z bieżącym stanem gier są dostępne na www.fittenis.pl (zakładka liga).

Kontakt z uczestnikami ligi na facebook’u -> Liga Fittenis, What’s App, SMS.