FitTenis – Akademia Tenisa Ziemnego

logo

Regulamin szkółek tenisowych dla dzieci

Dla wszystkich, którzy planują zapisać swoje dzieci na zajęcia tenisa ziemnego, przygotowaliśmy poniższe zasady, które regulują funkcjonowanie szkółek tenisowych Fittenis dla dzieci.

 1. Zajęcia w szkółkach tenisowych prowadzone są w grupach liczących 4-6 osoby dla dzieci oraz młodzieży
 2. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem korzystania z kortów tenisowych i przestrzegania ich zasad.
 3. Szkółka tenisowa trwa cały rok.
 4. Czas jednej lekcji wynosi 45 minut dla grup do 6 lat, 55 min dla grup powyżej 6 lat.
 5. Opłata uzależniona jest od ilości treningów jakie zostaną wykupione oraz częstotliwości treningów – pakiety w zakładce CENNIK na naszej stronie.
 6. Cena zawiera opłatę za trenera i kort.
 7. Opłata za pierwszy pełny miesiąc zajęć jest dwukrotnością miesięcznej kwoty i zostanie rozliczona w ostatnim miesiącu uczestnictwa w treningach. (patrz: Punkt 12).
 8. Opłatę za grę w szkółce tenisowej rodzic/opiekun zobowiązuje się uiszczać do 20 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc kursu (z góry). Opłatę należy dokonać gotówką u trenera bądź przelewem na konto podane na stronie www.fittenis.pl, tytułem: szkółka tenisowa, imię i nazwisko dziecka.
 9. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje niedopuszczenie do zajęć.
 10. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty,
 11. Nieobecności, które zostaną zgłoszone przez system najpóźniej 24 h przed treningiem, będzie można odrobić w ciągu 30 dni od daty treningu, zapisując się na wolne miejsce w innej grupie w zależności od dostępnych miejsc.
 12. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona przez rodzica/ opiekuna telefonicznie pod numerem 535 535 351 lub mailowo biuro@fittenis.pl, najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca. W przypadku rezygnacji z zajęć z uchybieniem zgłoszenia tego faktu na 21 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca zajęć rodzic/opiekun zobowiązuje się pokryć w pełni przypadające na niego koszty za następny miesiąc.
 13. Dokonanie zapisu i opłaty jest równoznaczne ze złożeniem przez rodzica/opiekuna prawnego następujących oświadczeń o następującej treści:

  „Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w zajęciach tenisa organizowanych przez Akademię Tenisa Ziemnego „FitTenis”.

  „Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z polityką prywatności (RODO) firmy Fittenis Maria Braniecka, dostępną pod linkiem: http://teniswroclaw.com.pl/rodo/

 14. Akademia Tenisa Ziemnego FitTenis zapewnia: – rzetelne prowadzenie zajęć tenisowych przez wykwalifikowaną kadrą trenerską; – sprawowanie opieki nad dziećmi ćwiczącymi w czasie prowadzonych zajęć.
 15. Akademia Tenisa Ziemnego FitTenis zastrzega sobie możliwość wysyłania do Państwa droga mailową, bądź telefonicznie wszelkich informacji dotyczących zajęć szkółki (informacje o godzinach zajęć, opłatach za zajęcia, itp.), oraz umieszczania na naszej stronie internetowej i fanpage (Fb) zdjęć zrobionych w czasie treningów, wykorzystując wizerunek uczestników.
 16. W sprawach organizacji zajęć w szkółkach oraz zajęć indywidualnych prosimy o kontakt z naszym biurem pod numerem telefonu 535 535 351