FitTenis – Akademia Tenisa Ziemnego

logo

Regulamin

Administratorem bazy danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.922) z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach marketingowych, a także do kontaktu telefonicznego jest OLIFIL Sp. z o.o., ul. Macedońska 39/3, 51-113 Wrocław, NIP 8952266991, REGON 527465716, KRS 0001081427 reprezentowaną przez Braniecka Maria – Prezesa Zarządu.